Toegankelijkheid

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat iedereen de informatie en diensten op al onze websites makkelijk kan vinden, lezen en gebruiken. Daarvoor volgen wij de toegankelijkheidseisen van de rijksoverheid. We werken hier hard en doorlopend aan.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. De Europesche Unie heeft hiervoor wetgeving opgesteld. Alle lidstaten moeten hieraan voldoen.

Vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid

Zijn de websites van de gemeente Midden-Groningen voor u niet toegankelijk? Of heeft u hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Huidige status

De huidige website(s) van de gemeente Midden-Groningen, www.midden-groningen.nl & alle onderliggende en bijbehorende websites, zijn (nog) niet volledig toegankelijk. Maar we willen zo snel mogelijk aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. De eerste maatregelen om naar goede toegankelijke middelen te komen, zijn inmiddels genomen. Welke? Dat leest u in onze aanpak.

Aanpak - Hoe krijgen en houden wij een toegankelijke website?

Op 14 december 2020 publiceren wij een nieuwe website die goed toegankelijk zal zijn. Dit doen we door:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen in januari 2021 (onderdelen van) de nieuwe website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij daarna doorlopend en voor de lange termijn op;
  • Automatische toetsen: wij toetsen onze websites regelmatig door een automatische toetstool (SiteImprove) en voeren, op basis van die resultaten, verbeteringen op alle daarbij behorende websites door;
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle tekst, documenten, video’s en afbeeldingen op toegankelijkheid;
  • Training werknemers: onze redacteuren volgen in november 2020 een training over toegankelijkheid;
  • PDF*: we verdiepen ons in het juist toepassen van PDF-documenten, herzien en passen aan waar mogelijk om zo ook aan de richtlijnen te voldoen. Indien dit niet mogelijk is, bieden we een toegankelijk alternatief voor de geboden informatie.

*De toegankelijkheidseisen zijn hoog voor PDF-bestanden. Midden-Groningen kan niet garanderen dat alle PDF-bestanden op de website(s) hieraan voldoen. Oude bestanden passen we in eerste instantie niet aan. Wel maken we deze op verzoek toegankelijk. Heeft u hier vragen over? Mail met de gemeente.

Toegankelijkheidsverklaring voor rijksoverheid

Zie technische verklaring voor de rijksoverheid.

Deze verklaring op het web is opgesteld op 14 september 2020 en heeft betrekking op de volgende gemeentelijke websites:

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.