Achtergrondafbeelding

Aanpak gevolgen gaswinning

De gevolgen van de gaswinning is een onderwerp dat in Midden-Groningen volop speelt. Dit gaat niet alleen over schade aan huizen en bedrijven. Het gaat vooral over mensen: hun zorgen en hun toekomst. Als gemeente kunnen wij – en ook jij – hierin een verschil maken voor inwoners. Door ervoor te zorgen dat ze worden gehoord. En door plannen te maken waarmee we onze gemeente kunnen beschermen en versterken.

De gevolgen van gaswinning

Zoals je misschien weet, heeft gaswinning z’n sporen nagelaten in onze gemeente. Bodemdaling en aardbevingen hebben schade veroorzaakt aan woningen, boerderijen en bedrijven. Maar je ziet de gevolgen net zo goed terug in het persoonlijke leven van inwoners. De dagelijkse dreiging van een aardbeving levert stress en onzekerheid op. Ook is het vervelend dat het soms lang duurt voordat mensen erkenning of schadevergoeding krijgen.

Vanuit één programma

Dit maakt de gevolgen van gaswinning een onderwerp met veel kanten. En daar krijg je in onze gemeente altijd wel iets van mee. Via de verhalen van inwoners en ondernemers. Of via één van de projecten om onze gemeente te beschermen en te versterken. De gevolgen van gaswinning - én de versterkingsprojecten in het bijzonder– vragen veel van onze organisatie. Om voor samenhang te zorgen, werken collega’s met elkaar samen binnen een programmateam.

Aandacht

Bij Midden-Groningen kun je op allerlei manieren een verschil maken in dit thema. Zo hebben wij technische kennis nodig. Bijvoorbeeld omdat de gevolgen van gaswinning invloed hebben op de plannen voor nieuwe woonwijken, bruggen of wegen. Verder zijn er sociale onderwerpen die om aandacht vragen. En als gesprekspartner van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) maken wij ons elke dag sterk voor de best mogelijke oplossingen voor onze inwoners.

Iets bereiken

Werken aan dit onderwerp vraagt om collega’s die graag in actie komen, maar die tegelijk snappen dat je hiervoor andere partijen nodig hebt. Dat je te maken hebt met politiek, geld en regels. Dat je soms eerst kleine stapjes moet zetten voordat je iets bereikt. Gelukkig boeken wij die resultaten ook. Neem het Plan van Aanpak versterking Midden-Groningen. Hierin geven wij aan wat voorrang heeft bij het beoordelen van gebouwen. Of het Scholenprogramma waarmee wij onze scholen konden vernieuwen.

Wil jij het verschil maken?

Geeft het jou energie om in een ingewikkelde zaak het verschil te maken voor inwoners en ondernemers: zelfs al gaat dit in kleine stapjes? Dan is het goed om te weten dat wij binnen onze organisatie altijd op zoek zijn naar mensen die hun kennis, kunde en ervaring hiervoor willen inzetten.

'Nu het programma in een stroomversnelling komt, zoeken wij nieuwe collega’s: bevlogen professionals die de schouders eronder willen zetten. Mensen die willen doorpakken, maar ook over een lange adem beschikken. Want, voor dit dossier geldt vaak dat je eerst kleine stapjes moet zetten voordat je iets bereikt.'

Yasmin Niamut, programmamanager Gevolgen Gaswinning

Lees ook het interview met programmamanager Yasmin Niamut.