Jeroen van Brussel

Adviseur Ruimtelijke plannen

Samen de toekomst vormgeven

Jeroen van Brussel (48) is onze Adviseur Ruimtelijke plannen. Een functie waarin hij zijn ei volledig kwijt kan. “Midden-Groningen is ruimtelijk gezien razend interessant. Daarom is het een prachtige uitdaging om mee te denken over de toekomst van deze gemeente.”

De hele puzzel
Jeroen: “Ik kende Midden-Groningen al vanuit mijn vorige werk. Namens een adviesbureau deed ik verschillende projecten voor deze gemeente. Het leek mij toen al interessant om nog meer betrokken te zijn bij het voortraject van ruimtelijke ontwikkelingen. Dus niet alleen de losse puzzelstukjes, maar juist kijken naar de hele puzzel. Toen die kans zich in 2021 voordeed, heb ik die stap genomen.”

Samen kansen ontdekken
“Hoe richten wij onze gemeente in? Hoe zorgen wij voor een leefomgeving die aantrekkelijk, concurrerend en duurzaam is? Als adviseur denk ik mee over de ruimtelijke toekomst van Midden-Groningen. Verder stem ik als secretaris van het portefeuillehoudersoverleg plannen en adviezen af voordat deze naar de wethouder gaan. Een groot deel van mijn werk bestaat uit overleggen, verbindingen leggen en samen tot nieuwe plannen komen.”

‘Soms zit je wel met twintig belanghebbenden om tafel’

Razend interessant
“Deze gemeente is ruimtelijk gezien razend interessant. We zijn de buurgemeente van een stad die flink aan het uitbreiden is. We maken onderdeel uit van twee NOVEX-gebieden; Groningen en de regio Groningen-Assen. Ook de energietransitie en woningbouwopgave vragen om nieuwe oplossingen. En de aandacht van het Rijk voor onze regio leidt hopelijk tot forse investeringen in Midden-Groningen. Daar willen wij natuurlijk het maximale uithalen voor onze inwoners.”

Keuzes maken
“Ook in onze gemeente is de ruimte beperkt. Daarom moet je soms lastige keuzes maken. Geef je wel of geen groen licht aan een nieuw bedrijventerrein? Hoe zorg je dat nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zonder het groene karakter aan te tasten of bedrijven te beperken? Soms zit je met wel tien partijen om tafel. Dan is het de kunst om ervoor te zorgen dat je – ondanks het verschil in belangen - samen verder kunt.”

Meebouwen
“Dit werk is geen kwestie van een project afronden en door naar de volgende. Je mag hier écht meebouwen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig Midden-Groningen. Wanneer ik ’s ochtends op mijn speed-pedelec naar ons prachtige Huis van Cultuur & Bestuur in Hoogezand fiets, ervaar ik waarvoor ik het doe. Deze gemeente heeft een eigen karakter én ontzettend veel te bieden. Beide kanten wil je in balans houden.”

"Een eigen karakter én ontzettend veel te bieden."