Yasmin Niamut

Programmamanager Gevolgen gaswinning

Samen voor de toekomst

Yasmin Niamut is programmamanager Gevolgen gaswinning. Dit programma speelt de komende jaren een bepalende rol in de toekomst van Midden-Groningen. ‘Wij krijgen nu de kans om te bouwen aan een veilige, duurzame en gezonde gemeente. En die willen wij maximaal benutten.’  

Duizenden inwoners ervaren gevolgen gaswinning
Yasmin: “In deze gemeente leven duizenden inwoners met de gevolgen van zestig jaar gaswinning. Bijna alle gebouwen in onze gemeente hebben schade. Zo moeten er alleen al in Midden-Groningen 3300 woningen in meer of mindere mate worden versterkt. En er komen nog altijd nieuwe meldingen van schades bij. Daarnaast gaan de gevolgen van gaswinning niet alleen over stenen, maar ook over het welzijn van inwoners.”

Vijftig maatregelen
“Natuurlijk, er is in de afgelopen tien jaar wel iets gedaan. Maar niet voldoende. Sommige situaties zijn zo ingewikkeld dat de oplossingen voor bewoners heel moeizaam tot stand komen. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie – en de belofte van de regering om het beter te doen – moet dit veranderen. Het kabinet heeft 50 maatregelen voorgesteld om schadeherstel makkelijker en menselijker te maken. En om mensen snel een veilig huis én perspectief te bieden.”

Opschalen
“De gemeentes krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van deze maatregelen. Dit betekent dat wij ons programma Gevolgen Gaswinning flink gaan opschalen. Dankzij het toegezegde geld krijgen wij meer mogelijkheden. Zo gaan wij binnenkort aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. Samen met vertegenwoordigers van de dorpen in Midden-Groningen en allerlei instanties stellen we dorpsvisies op. Hoe we gaan wij bouwen aan een duurzame, gezonde en veilige woonomgeving? En wat is hiervoor nodig?”

‘De gevolgen van gaswinning gaan niet alleen over stenen, maar ook over het welzijn van inwoners’

Samen het maximale eruit halen
“De gaswinning heeft enorme sporen getrokken in het leven van mensen. Die sporen kun je niet meer uitwissen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat mensen verder kunnen. Door met inwoners en belanghebbenden in gesprek te gaan. Door met goede adviezen te komen over het versterkingsprogramma en de gaswinning. Maar ook door samenwerking te zoeken met Rijk, provincie en andere gemeentes. Samen willen wij het maximale eruit halen.”

Volop nieuwe collega’s nodig
“Nu het programma in een stroomversnelling komt, zoeken wij nieuwe collega’s. Procesmanagers, adviseurs, coaches: bevlogen professionals die - met mij en mijn collega’s - de schouders eronder willen zetten. Mensen die willen doorpakken, maar ook over een lange adem beschikken. Want, voor dit dossier geldt vaak dat je eerst kleine stapjes moet zetten voordat je iets bereikt.”

Het is de moeite waard
“Ik werk al bijna tien jaar aan dit dossier. Sinds 2022 als programmamanager bij de gemeente. En hoewel de uitdaging enorm is, vind ik het nog altijd de moeite waard om me hiervoor in te zetten. Samen met mijn collega’s geef ik vorm aan hoe Midden-Groningen er over dertig jaar uit ziet. Meer maatschappelijke impact kun je niet maken!”

Lees wat de gemeente Midden-Groningen nog meer doet om de gevolgen van de gaswinning aan te pakken.

"Samen zorgen dat inwoners weer verder kunnen."