Adviseur Ruimtelijke plannen B
Gemeente Midden-Groningen

WO, HBO   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 1-1-2024)
Adviseur Ruimtelijke plannen B

Binnen onze team Ruimtelijke Ontwikkeling zoeken wij een collega als Adviseur Ruimtelijke plannen B voor 36 uur per week.

 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Midden-Groningen bestaat uit 39 teams. Eén van die teams is het team ruimtelijke ontwikkeling. 

In het team ruimtelijke ontwikkeling wordt beleid, uitvoering en dienstverlening gecombineerd uitgevoerd. Het team werkt aan ruimtelijk beleid in brede zin. Van omgevingsplan tot beleidsregels en bestemmingsplannen. Daarnaast worden individuele verzoeken en initiatieven behandeld. Vanuit het team vindt interactie plaats met rijk en provincie, wordt landelijk en provinciaal beleid vertaald op lokaal niveau.

 

Recentelijk is de gemeentelijke uitwerking van Nationaal Programma Groningen (NPG) opgesteld en over ruim een jaar treedt de Omgevingswet in werking. Allemaal ontwikkelingen waar jij als adviseur onderdeel van bent en jouw inbreng nodig is.

In voorbereiding op de Omgevingswet werken we sinds kort met een Initiatievenloket, waarin alle inkomende verzoeken integraal worden beoordeeld.

In 2021 worden de eerste projecten vanuit de NPG opgestart. Een groot deel van de projecten hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. De aanpak van verpaupering en herstructurering zijn hier onderdeel van. Dit zijn grote projecten waarin de adviseur Ruimtelijke plannen samen met de collega’s uit andere teams mee aan de slag gaat. Het doel is om de gemeente Midden Groningen leefbaar te maken voor de toekomst.

 

Durf jij te denken in mogelijkheden? Kun je goed communiceren met collega’s, burgers en klanten? Vind je het leuk om samen te werken? Kun je een bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing opstellen? Weet je een procedure goed te doorlopen? Wil jij vooroverleg hebben over initiatieven?

 

Dan vragen we jou om bij ons te solliciteren en mee te doen aan deze uitdagende werkzaamheden!

 

De belangrijkste taken van deze functie zijn:

  • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen
  • Initiatieven vanuit het loket beoordelen
  • Bestemmingsplannen opstellen
  • Uitvoeren van planologische procedures

 

Eventuele sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 21 januari 2021 in de middag.

Competenties

Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Schriftelijke communicatie
Initiatief
Plannen en organiseren

Contactpersoon sollicitatie

Simon Springer
HR adviseur
0598-425524
simon.springer@midden-groningen.nl

Contactpersoon vacature

Caroline Maring
teamleider RO en Juridisch advies, inkoop
0598-425771
caroline.maring@midden-groningen.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Midden-Groningen?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website